• In bovenstaand organogram zijn de diverse functies en communicatielijnen van BC TITANS zichtbaar gemaakt. BC TITANS heeft gekozen voor een platte organisatiestructuur met directe en korte lijnen. Het staat iedereen vrij om elkaar aan te spreken. Belangrijk is wel dat iedereen de juiste persoon benadert bij mogelijke vragen. Om die reden hieronder het overzicht met namen van de bestuursleden.

 • Dagelijks bestuur:
  Voorzitter:Marco Molenaarvoorzitter@bctitans.nl
  Secretaris:Angelique en Eric Janssensecretaris@bctitans.nl
  Budgetbeheerder:Tamara en Jos Batenbudgetbeheerder@bctitans.nl
  Ondersteunende functies:
  Technische zaken:Henk Florietechnischecommissie@bctitans.nl
  Wedstrijdsecretariaat:Henk Florietechnischecommissie@bctitans.nl
  Ledenadministratie:Tamara en Jos Batenbudgetbeheerder@bctitans.nl
  Financi‰le administratie:Tamara en Jos Batenbudgetbeheerder@bctitans.nl
 • Als u een vraag aan één van bovenstaande mensen heeft, mail deze dan gerust of vul het contact formulier in op Contact BC Titans