• Bestuur

  In bovenstaand organogram zijn de diverse functies en communicatielijnen van BC TITANS zichtbaar gemaakt. BC TITANS heeft gekozen voor een platte organisatiestructuur met directe en korte lijnen. Het staat iedereen vrij om elkaar aan te spreken. Belangrijk is wel dat iedereen de juiste persoon benadert bij mogelijke vragen. Om die reden hieronder het overzicht met namen van de bestuursleden.

   

  Dagelijks bestuur:

  Voorzitter: Marco Molenaar  voorzitter@bctitans.nl

  Secretaris: Angelique en Eric Janssen  secretaris@bctitans.nl

  Budgetbeheerder: Tamara en Jos Baten  budgetbeheerder@bctitans.nl

  Ondersteunende functies:

  Technische zaken: Henk Florie  technischecommissie@bctitans.nl

  Wedstrijdsecretariaat: Henk Florie  technischecommissie@bctitans.nl

  Ledenadministratie: Tamara en Jos Baten  budgetbeheerder@bctitans.nl

  Financiële administratie: Tamara en Jos Baten  budgetbeheerder@bctitans.nl

  Als u een vraag aan één van bovenstaande mensen heeft, mail deze dan gerust door hun e-mailadres aan te klikken of kom op een van onze trainingsdagen (https://www.bctitans.nl/trainingsdata/) naar de sporthal.