• In bovenstaand organogram zijn de diverse functies en communicatielijnen van BC TITANS zichtbaar gemaakt. BC TITANS heeft gekozen voor een platte organisatiestructuur met directe en korte lijnen. Het staat iedereen vrij om elkaar aan te spreken. Belangrijk is wel dat iedereen de juiste persoon benadert bij mogelijke vragen. Om die reden hieronder het overzicht met namen van de bestuursleden.

 • Dagelijks bestuur:

  Voorzitter: Marco Molenaar voorzitter@bctitans.nl
  Secretaris: Angelique en Eric Janssen secretaris@bctitans.nl
  Budgetbeheerder: Tamara en Jos Baten budgetbeheerder@bctitans.nl


  Ondersteunende functies:

  Technische zaken: Henk Florie technischecommissie@bctitans.nl
  Wedstrijdsecretariaat: Henk Florie technischecommissie@bctitans.nl
  Ledenadministratie: Tamara en Jos Baten budgetbeheerder@bctitans.nl
  Financiële administratie: Tamara en Jos Baten budgetbeheerder@bctitans.nl
 • Als u een vraag aan één van bovenstaande mensen heeft, mail deze dan gerust of vul het contact formulier in op Contact BC Titans