• Veilig Sportklimaat

 • Voor iedereen die BC Titans een warm hart toedraagt en alle mensen die betrokken zijn bij de club zijn de basis 5 – THE STARTING FIVE – opgericht.

  Het is niet van primair belang wie de punten maakt en ook niet wie de assist geeft!

  Het is voor BC Titans, onze club, van belang dat iedereen zich gerespecteerd voelt, gewaardeerd wordt en plezier heeft met het spelen van basketball.

  In THE STARTING FIVE zijn onze gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels gelden voor alle spelers, coaches / trainers, scheidsrechters, vrijwilligers, bestuursleden, gasten / toeschouwers en ouders van spelers.

  Voor BC Titans moeten ambitie en sportieve prestaties hand in hand gaan met plezier!

 • PLEZIER

  Leden en betrokkenen van BC TITANS…

  …laten het leveren van prestaties hand in hand gaan met plezier.

  …beleven plezier aan het samenspelen.

  …vieren samen een overwinning en accepteren samen een verlies.

  …lachen met elkaar en niet om elkaar.

  …zijn nooit groter dan de club of het team of elkaar.

  …komen en gaan met plezier naar momenten van de club.

   

  SPORTIVITEIT

  Leden en betrokkenen van BC TITANS…

  …houden zich aan de geschreven (basketball) regels.

  …geven fouten toe in en om het veld.

  …schudden altijd voor de wedstrijd de hand van de tegenstanders en de scheidsrechters.

  …schudden altijd na de wedstrijd de hand van de tegenstanders en de scheidsrechters.

  …accepteren beslissingen van de scheidsrechters.

  …zullen onder geen beding tegenstanders, scheidsrechters of derden provoceren.

  …zullen onder geen beding tegenstanders moedwillig blesseren.

  …zijn als toeschouwers positieve supporters voor clubgenoten en tegenstanders.

   

  RESPECT

  Leden en betrokkenen van BC TITANS…

  …hebben respect voor de (kwaliteiten van) clubgenoten en tegenstanders.

  …tonen respect naar de scheidrechters en waarderen diens rol.

  …tonen respect op en om het veld en op de tribunes.

  …luisteren naar elkaar en accepteren elkaars verschillende meningen.

  …onthouden zich van racistische, kleinerende en seksueel getinte en grensoverschrijdende  uitlatingen.

  …zullen andere mensen onder geen beding intimideren, pesten, discrimineren en grensoverschrijdend benaderen.

  …behandelen materialen en zalen met fatsoen alsof het van hen zelf is.

   

  BETROUWBAAR

  Leden en betrokkenen van BC TITANS…

  …komen gemaakte (TEAM) afspraken altijd na.

  …accepteren dat lid zijn van BC TITANS niet alleen basketballen zelf is.

  …voeren de zaaltaken volgens afspraak en consequent uit en zorgen zelf voor vervanging.

  …benoemen (en complimenteren) positief gedrag en corrigeren ongewenst gedrag.

  …zijn altijd open en eerlijk naar andere leden.

   

  Bestuur, begeleiders, trainers, coaches, vrijwilligers en ouders…

  …werken mee aan een veilig sportklimaat voor de (jeugd)leden.

  …nemen klachten serieus en gaan hier respectvol mee om en handelen adequaat hiernaar.

  …stimuleren positief gedrag en corrigeren ongewenst gedrag.

   

  BETROKKEN

  Leden en betrokkenen van BC TITANS…

  …zijn betrokken bij de club en leveren allemaal een bijdrage aan de club.

  …realiseren zich dat er meer achter de club schuil gaat dan alleen maar trainen en wedstrijd spelen. BC Titans is er voor en door de leden!

  …bouwen en ruimen mee op, voor en na de trainingen en wedstrijden.

  …zijn zich bewust van hun voorbeeld functie voor de jeugdleden en elkaar.

  …zijn ondanks blessures of andere beperkingen een ondersteuning voor hun team en de club.

  …genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten.

  … helpen andere clubleden.

  …spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.

  …zijn alert op seksueel grensoverschrijdend gedrag van alle leden en betrokkenen.

  …handelen volgens het meldprotocol bij seksueel grensoverschrijdend gedrag.