• Download hier het volledige document "Velig sportklimaat"

 • Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  Als sportvereniging willen wij dat alle leden veilig en met plezier sporten. Daarom maken wij afspraken en nemen wij maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

  BC Titans heeft omgangsregels opgesteld voor iedereen die bij de BC Titans hoort en deelneemt aan activiteiten in onze sporthal en op de tribune, deze zijn vastgelegd in de “STARTING FIVE”. Dit helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen en indien ze overschreden worden aan te pakken. Deze omgangsregels worden aan het begin van ieder seizoen door de coaches met de ouders en de spelers besproken.

   

  Wanneer kun je contact opnemen?

  Soms gaat het mis in het onderlinge contact. Daarom heeft BC Titans een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon is er voor alle sporters, ouders van sporters, toeschouwers, coaches, trainers, begeleiders, vrijwilligers, bestuur etc., van  BC Titans.

  Heb jij het gevoel dat iemand over jouw grenzen is gegaan? Of dat dit in de toekomst dreigt te gebeuren? Is er iets gebeurt waar je even over wil praten? Of iets waarbij je advies wil vragen? In deze gevallen kan je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon.

  De vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (lage fatsoensnormen, pesten, discriminatie, wangedrag, intimidatie, seksuele intimidatie, aanranding) en hier met iemand over wil praten.

   

  Met wie kun je contact opnemen?

  De vertrouwenscontactpersoon van de BC Titans stelt zich hieronder graag aan jullie voor:

 • Wat gebeurt er als je contact opneemt?

  De vertrouwenscontactpersoon fungeert als eerste opvang. Ze biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. De vertrouwenscontactpersoon zal klachten niet zelf inhoudelijk behandelen of onderzoek doen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden.

  Zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. Daarnaast kan ze je doorverwijzen naar bijvoorbeeld de huisarts of politie.

  De gesprekken met de vertrouwenscontactpersoon zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat binnen en rondom de vereniging gebeurt.

  Vind je het prettiger om contact op te nemen met iemand buiten de BC Titans, dan kun je ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de NBB, of kun je contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland.